کک نفتی

Loading

کک نفتی

متن توضیحی کک نفتی در این قسمت قرار می گیردمتن توضیحی کک نفتی در این قسمت قرار می گیرد
ناموجود
جدول کک نفتی
تعداد بازدید: ۲,۱۵۴
کربن ۹۵+ با دانه بندی۱تا۵
کربن ۹۵+ با دانه بندی۱تا۵
کربن ۹۰+ با دانه بندی ۵تا۸
کربن ۹۰+ با دانه بندی ۵تا۸
کربن ۹۰+ با دانه بندی ۱تا۵
کربن ۹۰+ با دانه بندی ۱تا۵
کربن ۹۰+ با دانه بندی ۰.۲ تا ۱
کربن ۹۰+ با دانه بندی ۰.۲ تا ۱
کربن ۸۰+ با دانه بندی ۱تا۱۰
کربن ۸۰+ با دانه بندی ۱تا۱۰

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید